Elevhälsa

Med våra erbjudanden inom elevhälsa kan vi hjälpa er med både handledning och kompetensförsörjning inom elevhälsan. För er som saknar någon profession inom elevhälsoteamet, på kort eller lång sikt, finns erfarna konsulter med spetskompetens som är speciallärare, specialpedagoger, kuratorer, skolsköterskor, skolläkare och skolpsykologer.

Med våra erbjudanden inom elevhälsa kan vi hjälpa er med rätt insatser och/eller rätt personal. Vi har ett stort nätverk av erfarna konsulter och kan erbjuda stöd till skolor, huvudmän, skolledare och skolpersonal efter ett skräddarsytt behov. Våra konsulter finns både på plats och på distans!

Vi bistår med handledning, föreläsningar och workshops för skolpersonal kring åtgärdsprogram, pedagogiska kartläggningar, råd och stöd kring anpassningar och särskilt stöd. Vi erbjuder även konkret stöd i klass, med verktyg och beprövade metoder som ger resultat och fungerar. Observationer och närvaro vid möten med föräldrar, samt screening och kartläggning av elever på grupp- och individnivå finns också att tillgå.

Vi finns även som stöd i arbetet vid nedslag av skolinspektionen och en nyhet är att det nu också finns möjlighet att boka in specialpedagog på distans.

Clockworks erbjudanden inom elevhälsa leds av Cilla Edrén som har lång erfarenhet som lärare, specialpedagog och rektor. Ta gärna kontakt så kan vi berätta mer!

Så säkrade Clockwork skolans elevhälsa

Med en gedigen skolbakgrund var det självklart för Clockworks Cilla Edrén att hjälpa skolan som fått nedslag av skolinspektionen. Genom att inta ett utifrånperspektiv kunde hon säkerställa dokumentationen och kvalitetssäkra den specialpedagogiska delen i elevhälsan utifrån skollagens krav.

När skolinspektionen gjorde ett nedslag

Hitta jobb & personal

Hej, det är jag som är {{ coworker_firstname }}!
Vad kan jag hjälpa dig med?

För jobbsökande

Jag söker jobb

Då har du hittat rätt!
Lämna dina kontaktuppgifter så hör vi av
oss så fort som möjligt.

* Japp, dessa uppgifter är obligatoriska

Vilken bra idé!
Lämna dina kontaktuppgifter så hör vi av
oss så fort som möjligt.