Föreläsningar och workshops inom elevhälsa

Vi kan erbjuda föreläsningar för all skolpersonal, elevhälsoteam, skolledning eller ett specifikt arbetslag. Här nedan kan du läsa om vilka föreläsningar och workshops vi erbjuder inom elevhälsa. Vi kan träffa er både på plats men också genomföra föreläsningar på distans.

Ledning och stimulans – extra anpassningar – särskilt stöd

 • Skillnaderna mellan de tre nivåerna
 • Vad säger styrdokumenten
 • Hur ska insatserna dokumenteras
 • Vems ansvar?
 • Pedagogisk utredning (innehåll och form)
 • Åtgärdsprogram

Särskilt stöd  – fördjupning

 • Från extra anpassning till åtgärdsprogram
 • Pedagogisk utredning = kartläggning + bedömning
 • Bedömning av åtgärder utifrån det kartlagda behovet
 • Åtgärdsprogram (behov och åtgärd)
 • Vems ansvar?

Tillgänglig lärmiljö

 • Hur vi kan forma en mer tillgänglig lärmiljö på gruppnivå
 • Pedagogiska strukturer och kommunikationsstöd
 • Den fysiska-, sociala- och pedagogiska lärmiljön
 • Förhållningssätt och hur valet av elevsynen påverkar stödinsatser
 • Hur blir olika utredningar ledtrådar för pedagogiken

Vägen till frågeställningen annan skolform

 • Myndighetsutövandet ”Mottagande i grundsärskola”
 • Skolans ansvar innan frågeställning väcks
 • Utredningsprocessen
 • Vems ansvar?
 • De fyra bedömningarna, vårdnadshavarnas ansökan och huvudmannens mottagande
 • Huvudmannens ansvar i säkerställandet inför mottagande i gymnasiesärskolan

Tillgänglig lärmiljö kopplat till NPF

 • Hur vi kan forma en mer tillgänglig lärmiljö på gruppnivå
 • Pedagogiska strukturer och kommunikationsstöd
 • Den fysiska-, sociala- och pedagogiska lärmiljön
 • Förhållningssätt och hur valet av elevsynen påverkar stödinsatser
 • Hur blir olika utredningar ledtrådar för pedagogiken

Hittar du inte det du söker?
Ta kontakt med oss så kan vi skräddarsy en lösning för er.

Hitta jobb & personal

Hej, det är jag som är {{ coworker_firstname }}!
Vad kan jag hjälpa dig med?

För jobbsökande

Jag söker jobb

Då har du hittat rätt!
Lämna dina kontaktuppgifter så hör vi av
oss så fort som möjligt.

* Japp, dessa uppgifter är obligatoriska

Vilken bra idé!
Lämna dina kontaktuppgifter så hör vi av
oss så fort som möjligt.