Rådgivning, avlastning och kvalitetssäkring

Hos oss kan du få rådgivning i olika elevhälsofrågor. Vi kan också erbjuda avlastning i form av erfarna konsulter inom elevhälsan. Vi kan även hjälpa er med kvalitetssäkring av er skolas elevhälsoarbete. Nedan ser du vad rådgivningen kan omfatta, vilken konkret avlastning vi kan tillgodose samt hur vi arbetar med kvalitetssäkring av elevhälsan.

Rådgivning

I vår rådgivningsfunktion fungerar vi som ett bollplank till rektor och/eller elevhälsoteamet i olika elevärenden. Vi kan också erbjuda handledning direkt till övrig skolpersonal, såsom lärare.

Avlastning och kvalitetssäkring

Det vi kan avlasta er med är pedagogiska utredningar, kartläggningar och åtgärdsprogram. Vi hjälper er att kvalitetssäkra den ärendegång som skollagen kräver. I alla våra uppdrag kopplade till avlastning och kvalitetssäkring kommer en examinerad specialpedagog att finnas till hands för er. Vi har också rektorserfarenhet och kan bistå i sådana frågor. Tidsperspektivet och omfattningen utgår från era behov. Likaså era behov av vår närvaro under exempelvis möten med föräldrar.

Pedagogisk utredning

  • Form / mall
  • Innehåll
  • Extra anpassningar
  • Anmälan till rektor – elevens behov av särskilt stöd utreds skyndsamt
    (även vid andra svårigheter i sin skolsituation)
  • Kartläggning och pedagogisk bedömning av elevens behov (även elev och vårdnadshavare)

Vi kan också göra en pedagogisk bedömning inför eventuell rätt att bli mottagen i grundsärskola.

Åtgärdsprogram

  • Upprättande
  • Behov, åtgärd och utvärdering
  • Vad gäller enligt skollagen

Hitta jobb & personal

Hej, det är jag som är {{ coworker_firstname }}!
Vad kan jag hjälpa dig med?

För jobbsökande

Jag söker jobb

Då har du hittat rätt!
Lämna dina kontaktuppgifter så hör vi av
oss så fort som möjligt.

* Japp, dessa uppgifter är obligatoriska

Vilken bra idé!
Lämna dina kontaktuppgifter så hör vi av
oss så fort som möjligt.