FAQ

Här får du svar på några av de vanligaste frågorna vi får om rekrytering

Vad menas med kompetensbaserad rekrytering?

Svar:  Kompetens är generellt sett förmågan en individ har att omsätta Kunskap och erfarenheter, Personlighet, Färdigheter och Motivation i beteenden som är avgörande för en särskild arbetsprestation.

Vi på Clockwork har valt att kalla det formella kompetenser och personliga kompetenser som följer som en röd tråd genom hela rekryteringsprocessen. Allt tar avstamp i kravprofilen där vi tillsammans med kunden identifierar vilka kompetenser (formella och personliga) en kandidat behöver ha för att lyckas prestera i sin roll. Vad vi kommer fram till i kravprofilen speglar sedan hur vi intervjuar, genomför tester och tar referenser. Vårt kompetensbaserade rekrytering maximerar chanserna för en helt fördomsfri rekrytering och vi tittar därmed endast på individen och dess kompetenser som vi bedömer och matchar mot de ställda krav kunden har.

Hur lång tid tar en rekryteringsprocess?

Svar: Normalt tar en hel process 6 veckor från det att vi får ett ok på en offert till dess att en kandidat har signerat ett avtal. Det kan även gå snabbare än så.

Hur hittar ni kandidater som inte aktivt söker?

Svar: Vi använder flera olika metoder för att även aktivt söka upp kandidater som inte aktivt söker jobb. Bland annat söker vi i vår kandidatbank där vi har drygt 200 000 kandidater. Utöver det har vi lokala nätverk som vi regelbundet håller kontakt med. Dessutom söker vi aktivt i Linkedin där vi kan söka och kontakta intressanta personer.

Hur bedömer ni kandidater? Svar: Vi använder flera olika urvalsmetoder. De vanligaste är CV-screening, intervjuer, personlighetsformulär och kapacitetstester samt referenstagning.

Vad innebär hållbar rekrytering?

Svar: För att säkerställa hållbara rekryteringar, är vi på Clockwork måna om att ha ett jämställt och inkluderande urval i samtliga av våra processer. Med hjälp av ett brett urval och med en kompetensbaserad metodik som grund säkerställer vi att de kandidater som söker behandlas likvärdigt, jämlikt och jämställt.

Vi vill att alla rekryteringar vi gör skall vara långsiktigt hållbara. Det innebär att de kandidater som börjar på en ny arbetsplats skall bli en så bra matchning som att man väljer att stanna över tid och hos dig kan bidra med sin kompetens, utvecklas och dela med sig till sina kollegor. För oss är det därför även viktigt att våra kunder också ser en rekrytering som en långsiktigt hållbar lösning där man blir väl omhändertagen och inskolad i sin nya roll oavsett ålder, kön, etnicitet eller sexuell läggning.

Vad händer om vi inte hittar rätt kandidat? Svar: Hur gärna vi än vill så kan det i sällsynta fall hända att vi inte lyckas hitta den rätta kandidaten åt dig. I de fall det händer hjälper vi dig att eventuellt omarbeta kravprofilen och ta nya tag kostnadsfritt. Vårt mål är att vi skall hjälpa dig tills dig behov är löst.

Vilka är era specialistområden?

Svar: Vi brukar säga att vi är specialister på att rekrytera. Dvs att driva rekryteringsprocesser framåt och göra korrekta bedömningar av personer utifrån både formella och personliga kompetenser. Med det som grund kan vi inom rekryteringsteamet hjälpa varandra att vid behov förstå eventuella specialistroller som kan vara lite extra kluriga.

Kan ni rekrytera på distans?

Svar: Generellt sett vill vi alltid helst ha en personlig och fysisk kontakt med dig som kund och de kandidater vi träffar, men vi vet att det inte alltid går och då hjälper vi dig naturligtvis att rekrytera på distans. Vi är vana vid att göra det och jobbar med kunder över hela Sverige även om vi inte fysiskt har medarbetare på plats.

Hitta jobb & personal

Hej, det är jag som är {{ coworker_firstname }}!
Vad kan jag hjälpa dig med?

För jobbsökande

Jag söker jobb

Då har du hittat rätt!
Lämna dina kontaktuppgifter så hör vi av
oss så fort som möjligt.

* Japp, dessa uppgifter är obligatoriska

Vilken bra idé!
Lämna dina kontaktuppgifter så hör vi av
oss så fort som möjligt.