Senior Advisor

Att vara skolledare är ett komplicerat och mångfacetterat uppdrag. Vi på Clockwork har många års erfarenhet av att leda, bygga och utveckla verksamheter och organisationer och kan ha den pusselbiten ni saknar för att ta nästa steg. Alla chefer behöver ett professionellt bollplank!

Vi erbjuder stöd och handledning till chefer och beslutsfattare inom skolans alla nivåer. Det fungerar som ett kvalificerat processtöd där vi skräddarsyr lösningen efter era specifika behov. Vi tar ett helhetsgrepp och formar en insats över tid tillsammans med huvudman och skolledare.

  • Har du informella ledare eller personal som har svårt att samarbeta?
  • Vårdnadshavare som uttrycker missnöje mot din personal eller verksamhet?
  • Behov av att öka måluppfyllelsen, införliva eller utveckla likabehandlingsplanen?
  • Behov av mentorskap för exempelvis nytillträdda chefer eller biträdande rektorer?

Till vår hjälp har vi knutit till oss konsulter med bred kompetens inom exempelvis elevhälsa, systematiskt kvalitetsarbete, personalärenden, arbetsmiljö, ledarskap och budget m.m.

Ta kontakt med oss så hjälps vi åt!

Stratsys och Clockwork inleder samarbete för att stärka skolsektorn

Stratsys, en ledande leverantör av digitala lösningar för effektiv skolstyrning, och Clockwork, en framstående aktör inom skolans styrning och ledning inleder partnerskap. Partnerskapet syftar till att ytterligare förbättra skolors förmåga att leverera högkvalitativ utbildning och samtidigt effektivisera sin verksamhet.

För en bättre skolstyrning och ökad kvalitet

Clockwork, specialiserar sig inte bara på rekrytering av skolledare, utan erbjuder även stöd och handledning till beslutsfattare inom utbildningssektorn. Genom att ta ett helhetsgrepp och samarbeta med skolledare och huvudmän, hjälper Clockwork till att adressera de komplexa utmaningar som är förknippade med styrning och ledning inom skolan. Stratsys erbjuder produkter som kvalitetssäkrar och stöttar huvudprocesserna inom skola och utbildning. Detta stödjer både medarbetare, chefer och ledare i deras dagliga förbättringsarbete och hjälper till att säkerställa att verksamheten uppfyller lagkrav och att man har en budget i balans.

Läs hela artikeln här

Hitta jobb & personal

Hej, det är jag som är {{ coworker_firstname }}!
Vad kan jag hjälpa dig med?

För jobbsökande

Jag söker jobb

Då har du hittat rätt!
Lämna dina kontaktuppgifter så hör vi av
oss så fort som möjligt.

* Japp, dessa uppgifter är obligatoriska

Vilken bra idé!
Lämna dina kontaktuppgifter så hör vi av
oss så fort som möjligt.