Clockwork Stories

Så säkrade Clockwork skolans elevhälsa

Med lång erfarenhet av skolans värld kan Clockwork bistå skolor med mer än bara bemanning och rekrytering. I våras bidrog Clockworks regionchef Cilla Edrén till att kvalitetssäkra elevhälsoarbetet på en skola i Stockholm. Arbetet fick avgörande betydelse för skolans framtid.

I april 2017 blev Clockwork kontaktade av en skola i Stockholm. Skolan hade fått ett ultimatum från Skolinspektionen – att kvalitetssäkra elevhälsans arbete eller betala ett stort vite. Tiden var knapp och insatserna som behövde genomföras var omfattande, både på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Med en gedigen skolbakgrund var det självklart för Clockworks Cilla Edrén att hjälpa skolan. Genom att inta ett utifrånperspektiv kunde hon säkerställa dokumentationen och kvalitetssäkra den specialpedagogiska delen i elevhälsan utifrån skollagens krav.
– Inom loppet av bara några veckor handledde jag lärare och arbetade med att kartlägga och skapa åtgärdsprogram för alla skolans elever. Till skillnad från när jag själv jobbade som rektor kunde jag nu släppa allt annat och bara fokusera på detta, berättar Cilla.

Med stort mandat från skolans rektor och ett nära samarbete med lärarna och ett internt stödteam kunde Cilla använda sin erfarenhet och kompetens från sina år som specialpedagog och rektor. Det visade sig bli mycket framgångsrikt. Efter några veckor av intensivt arbete hörde skolans rektor av sig med det glädjande beskedet: skolan hade klarat sig utan anmärkningar och vitet hade dragits in.

– Det var en otrolig lättnad! Det bevisar att hårt arbete lönar sig. Vi lyckades tack vare att vi och skolans personal jobbade mot samma mål, säger Cilla.

Sedan Cillas insats har skolan i Stockholm fortsatt arbeta med att utveckla det systematiska kvalitetsledningsarbetet. Målet är att ytterligare förbättra arbetsmiljön för personal och elever. Skolan har idag rekryterat två specialpedagoger och via Clockwork hyr de in personal när behovet uppstår.

Innan Cilla kom till Clockwork Skolbemanning & Rekrytering år 2017 arbetade hon som lärare, specialpedagog och rektor. Med över 23 års erfarenhet inom skolans värld har Cilla på nära håll sett hur skolan förändrats under de senaste åren.
– Täta rektors- och lärarbyten kan göra att det är svårt att upprätthålla det systematiska arbetet av kvalitén. Till exempel kan uppföljningar, utvärderingar av åtgärdsprogram och elever med behov av särskilt stöd bli svårare att följa upp, menar Cilla.

Dessa insikter fick Cilla att komma till den punkt där hon själv såg vad som behövde göras, men att hon i sitt dåvarande arbete som rektor inte alltid hade rätt förutsättningar eller tillgång till rätt verktyg.
– På Clockwork kan jag fortfarande arbeta med det jag brinner för, men på ett helt nytt sätt, säger Cilla. Idag har hon en roll som regionchef med särskilt ansvar för Clockworks erbjudanden inom elevhälsa och processtöd riktat till skolledare och annan skolpersonal.

Hitta jobb & personal

Hej, det är jag som är {{ coworker_firstname }}!
Vad kan jag hjälpa dig med?

För jobbsökande

Jag söker jobb

Då har du hittat rätt!
Lämna dina kontaktuppgifter så hör vi av
oss så fort som möjligt.

* Japp, dessa uppgifter är obligatoriska

Vilken bra idé!
Lämna dina kontaktuppgifter så hör vi av
oss så fort som möjligt.