Nytänk löser brist på industrikompetens

Industrin lider av stor brist på arbetskraft, samtidigt som många arbetslösa står utan jobb. Den problematiken försöker Clockwork lösa genom ett innovativt matchningsprojekt i södra Dalarna.

Projektet kallas Industrimatchning Södra Dalarna och finns till av två huvudsyften. Det ena är att hitta kvalificerad personal till regionens industriföretag, det andra är att förkorta arbetslösas väg ut på arbetsmarknaden.
– De flesta arbetssökande är långtidsarbetslösa eller utlandsfödda, utmaningen är att de flesta saknar arbetslivserfarenhet och industrikompetens. Många av dem har ett stort intresse av att börja arbeta, det är en stor tillgång för arbetsmarknaden som vi behöver ta tillvara på, säger Jan Henriksson på Clockwork.Därför startade Clockwork projektet Industrimatchning Södra Dalarna, vilket kan beskrivas som ett skräddarsytt traineeprogram. I projektet ges 20 kandidater med vitt skilda bakgrunder möjligheten till snabbutbildning på plats hos olika industriföretag i regionen. De deltagande företagen har själva fått vara med och utforma utbildningsplanen, för att kurserna ska motsvara de behov som finns på arbetsmarknaden.

– Utbildningen varvar teoretisk utbildning med praktik hos ett industriföretag. För många utlandsfödda är språket en barriär för att skaffa ett arbete, därför ingår också språkstöd i utbildningen för de som behöver. Till industriyrken räknas jobb som svetsare, operatör och mekaniker, förklarar Jan Henriksson.

Ett av de företag som deltar i projektet är Släpliftprodukter i Grängesberg. Här arbetar just nu Gamal Hasabala och Adam Ibrahim Omer.
– För oss som arbetar i en säsongsbetonad verksamhet är det mycket värt att snabbt kunna ta del av utbildad personal. Dessutom känns det bra att få bidra till att dessa kandidater också får ett steg in i arbetslivet och värdefull yrkeserfarenhet, säger Släpliftsprodukters vd Mikael Eklöv.

En viktig aspekt i projektet har varit att tidigt involvera industriföretagen, så att utbildningen skulle bli så behovsanpassad som möjligt. Ritningslära, mätteknik, underhåll, skärteknik och CNC-programmering är några av momenten som ingått i kandidaternas utbildning.
– Eftersom vi fått vara med och utforma utbildningsinnehållet efter våra behov har vi kunnat öka produktionskapaciteten med hjälp av Gamal och Adam Ibrahim. Fördelen med att samarbeta med Clockwork i det här projektet är att de har bred förståelse för arbetsmarknaden och de utmaningar vi har som industriföretag, säger Mikael.

Om Industrimatchning Södra Dalarna

Att etablera en strukturerad metod för att snabbt få ut industripersonal på arbetsmarknaden är målet med Industrimatchning Södra Dalarna. I styrgruppen för projektet sitter Avestas kommunalråd Lars Isaksson och Nils Normark, personalchef Outokumpu. Utöver dessa deltar även Juan-Carlos Dahl från Arbetsförmedlingen samt Jan Henriksson, Tobias Ahlin och Jan Johansson från Clockwork. Projektet medfinansieras av Tillväxtverket.

Hitta jobb & personal

Hej, det är jag som är {{ coworker_firstname }}!
Vad kan jag hjälpa dig med?

För jobbsökande

Jag söker jobb

Då har du hittat rätt!
Lämna dina kontaktuppgifter så hör vi av
oss så fort som möjligt.

* Japp, dessa uppgifter är obligatoriska

Vilken bra idé!
Lämna dina kontaktuppgifter så hör vi av
oss så fort som möjligt.