Bästa leverantör!

Den här delen av vår uppförandekod riktar sig till dig som är eller ska bli leverantör till oss! Du är viktig för oss, vi har gett dig ett förtroende som vi förväntar oss att du förvaltar på ett schysst sätt. Här har vi listat våra förväntningar på samarbetet. I vår värld kallas det krav och meriter, det vill säga, för att få jobbet som leverantör hos oss måste du uppfylla vissa krav. Vi förutsätter självklart att du följer svensk och nationsövergripande lagstiftning. För att bli en långsiktig leverantör behöver ni även uppfylla de egenskaper som är meriterande.

Formella krav och etiskt agerande
Leverantören ska bedriva en verksamhet som följer god affärssed och motverka jävsförhållanden. Inom verksamheten ska det råda nolltolerans mot att ta emot och erbjuda, mutor och bestickning. Leverantören ska följa gällande krav på ekonomisk rapportering och skattelagstiftning. Leverantören får ej agera på ett sådant sätt som kan riskera att snedvrida konkurrensen på marknaden. Leveransen får inte påverkas av politiska intressen. Leverantörens agerande får inte strida mot någon av FN:s mänskliga rättigheter. Detta gäller även enskilda medarbetarens uttalanden och ageranden utanför arbetstid.

Arbetsvillkor och arbetsmiljö
Gällande arbetsmiljölagstiftning och arbetsrättslig lagstiftning ska utgöra en nedersta gräns för leverantörens sätt att bedriva sin verksamhet. Leverantören ska säkerställa en arbetsplats där ingen blir utsatt för diskriminering eller kränkning. Leverantören ska kontinuerligt jobba för att främja och säkerställa medarbetarnas fysiska och psykosociala välmående. Leverantören ska, utifrån verksamhet, vidta lämpliga säkerhetsåtgärder som minimerar skador och säkerställa att ohälsa förebyggs. Leverantören får inte förhindra fackligt engagemang, utan säkerställa bra arbetsvillkor i enlighet med gällande kollektivavtal eller LAS.

Clockworks affärsidé är att hjälpa företag med kompetensförsörjning genom att hyra ut medarbetare eller bistå med professionella rekryterings-, utbildnings och omställningsprocesser. Vårt mål är att vara det självklara valet för kunder och medarbetare som vill bidra till ett mer hållbart, jämställt och inkluderande näringsliv. Som långsiktig leverantör ser vi därför att din verksamhets agerande linjerar med våra värderingar och kärnfrågor

Meriter
Hållbarhet
För att nå FNs agenda 2030 måste vi allihopa hjälpas åt. Därför vill vi att våra leverantörer bedriver ett aktivt hållbarhetsarbete. Med detta menar vi att verksamheten bedrivs på ett sådant sätt att miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet främjas långsiktigt. Vi ser gärna att leverantören innehar ISO 14001-certifiering och bedriver ett miljöarbete med ständiga förbättringar.

Om leverantörens verksamhet infattar produktion bör materialet komma från hållbara källor. Produkter som leverantören säljer får gärna vara inneha certifiering som visa att produkten har tillverkats med hänsyn till miljö och mänskliga rättigheter

Jämlikhet och jämställdhet
Vi på Clockwork drömmer om ett jämställt näringsliv i hela landet, det aktiva arbete vi bedriver innefattar inte bara våra interna processer – vi ser också till att ställa krav på våra långsiktiga leverantörer. Vi vill se ett aktivt arbete som främjar jämlikhet- och jämställdhet och ser positivt på initiativ som leder till en större mångfald och minskat utanförskap.

 

Om det finns hinder för dig eller ditt företag att acceptera vår Code of Conduct ber vi dig att göra oss uppmärksamma på det innan ni sänder er faktura till oss. Genom att skicka oss er faktura godkänner och accepterar ni vår Code of conduct!

 

Har du funderingar över fakturor eller ekonomi? 

Allt du behöver veta finns här!

Hitta jobb & personal

Hej, det är jag som är {{ coworker_firstname }}!
Vad kan jag hjälpa dig med?

För jobbsökande

Jag söker jobb

Då har du hittat rätt!
Lämna dina kontaktuppgifter så hör vi av
oss så fort som möjligt.

* Japp, dessa uppgifter är obligatoriska

Vilken bra idé!
Lämna dina kontaktuppgifter så hör vi av
oss så fort som möjligt.