De är bäst och sämst

på att anställa behöriga lärare

Utifrån sina förutsättningar

Många har sett nyheten där enskilda huvudmän poängsatts efter hur bra de är på att anställa behöriga lärare "utifrån sina förutsättningar". Skalan går över eller under noll. Där poäng över noll innebär att skolan presterar över förväntan utifrån sina förutsättningar. Orsaker som lärarbrist, ekonomiska incitament och bristande kompetensförsörjningsstrategier har lyfts upp av olika skribenter.

Hur tänker du om debatten?

Vi på Clockwork är övertygade om att det finns lika många orsaker som det finns huvudmän som placerats under strecket i undersökningen. Vi tror att få skolor skulle offra kvaliteten i undervisningen för ekonomisk vinning. Kanske handlar det i vissa fall om att undervisningen blir lidande om en lösning inte kommer på plats snabbt, plötsliga förändringar i lärarlaget är svåra att jonglera med en hand när verksamheten ska skötas om samtidigt. Och kanske är inte andelen behöriga lärare alltid det som ger den bästa undervisningen för eleven? Personlig lämplighet måste vägas in. Att arbeta kompetensbaserat är kanske viktigare i enskilda fall, än rätt behörighet. En snabb lösning som sen fungerar bra med elever kan lätt bli permanent när andra mer brådskande ärenden upptar tiden för skolledaren.

Från bäst till sämst

Vill du bli mer proaktiv?

Vi förstår utmaningen i att arbeta förebyggande med sin lärarförsörjning. Tiden räcker ofta inte till. Prioriteringar är en del av livet som ledare. Och saker händer, hela tiden. Vi är själva skolledare, lärare och specialpedagoger i grunden och har nu valt att lägga all vår tid och energi på att utforma kompetensförsörjningsstrategier för den svenska skolan.

Vi har gjort resan som du kanske överväger att inleda. Hör gärna av dig om du vill prata proaktivitet och kvalitet kopplat till din skolas rekryteringsarbete. Vi vill möta dig där du står idag, utifrån dina förutsättningar.

Hitta jobb & personal

Hej, det är jag som är {{ coworker_firstname }}!
Vad kan jag hjälpa dig med?

För jobbsökande

Jag söker jobb

Då har du hittat rätt!
Lämna dina kontaktuppgifter så hör vi av
oss så fort som möjligt.

* Japp, dessa uppgifter är obligatoriska

Vilken bra idé!
Lämna dina kontaktuppgifter så hör vi av
oss så fort som möjligt.